PENPEN Sports    Dartboard Cabinet    飞镖靶支架DS02
DS0201
DS0204
DS0203
DS0202

飞镖靶支架DS02

产品名称:飞镖靶四角支架
产品颜色:黑色
产品材质:优质加厚加粗钢材
产品毛量:16公斤(带外箱包装)
产品净重:15公斤
产品特点:坚固耐用 安装简便